Vil du forbedre din APV?

Resultatet af en god indretning kan forbedre din APV, og jeg garanterer at jeg kan skabe optimale rammer for et godt flow i virksomhedens arbejdsdag og dermed arbejdsglæde for alle. Alle arbejdspladser med 1 eller flere ansatte skal jævnligt have lavet en APV (ArbejdsPladsVurdering) – en vurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. En arbejdsplads…

Read More