Resultatet af en god indretning kan forbedre din APV, og jeg garanterer at jeg kan skabe optimale rammer for et godt flow i virksomhedens arbejdsdag og dermed arbejdsglæde for alle.

Alle arbejdspladser med 1 eller flere ansatte skal jævnligt have lavet en APV (ArbejdsPladsVurdering) – en vurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. En arbejdsplads med funktionelle og optimale løsninger i forhold til indretningen og setting er med til at skabe et godt arbejdsmiljø og en god APV – og jeg kan hjælpe dig og din virksomhed med at nå i mål med det.

Fordelene ved et godt arbejdsmiljø og den optimale og hensigtsmæssige indretning er mange, f.eks.:

  • Mindre sygefravær
  • Mindre udskiftning blandt medarbejderne
  • Øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet.

Kilde: Arbejdstilsynet

Min arbejdsmetode (læs mere her), hvor virksomhedens medarbejdere er en stor del af processen, er vigtig for det endelige resultat, og denne metode er anbefalet af Arbejdstilsynet:

Det er en god idé at inddrage medarbejderne i at udvikle løsninger, så de får et medejerskab til disse.

Kilde: Arbejdstilsynet

Min erfaring viser, at processen med at få skabt indretning, hvor medarbejderne i fællesskab deltager aktivt i processen, samtidig skaber et virksomhedskulturelt fundament, som er så solidt, at det kan holde til de forandringer, fremtiden byder på i virksomheden. En god virksomhedskultur kan tiltrække og fastholde de medarbejdere, som virksomheden gerne vil have.