En virksomhed, der beslutter sig for en cirkulær forretningsmodel, vil opleve behov for ændringer hele vejen gennem organisationen. Ved at ændre – lidt eller meget – på den indretning, der er i virksomheden vil det blive nemmere for alle at arbejde med på den strategi, der nu skal føres ud i livet.

Med arbejdsmetoden “Human Indretning” bliver det muligt at kombinere de forskelligrettede behov, der ofte er i en medarbejdergruppe med virksomhedens målsætning og formål på markedet.                                 Ganske enkelt fordi der skabes optimale rammer for virksomhedens liv og drift.

Læs mere om hvad f.eks. Arbejdstilsynet siger om vigtigheden af godt arbejdsmiljø og optimale rammer på arbejdspladsen.