Karen Noeberg

Min passion er at skabe optimale rumløsninger, der fungerer i dag med respekt for morgendagens udfordringer. Mit fokus som indretningsarkitekt kredser om: Bæredygtig indretning At bruge min erfaring og mine kompetencer som scenograf til at skabe funktionelle settings, og få den historie frem, som virksomheden gerne vil kendes på At inddrage virksomhedens medarbejdere i processen…

Read More

Hvad kan scenografi i en indretning?

Jeg bruger scenografiske greb til bæredygtig, værdiskabende indretning af virksomheder, hvor løsningen vokser frem i mødet mellem virksomhedens visioner og behov, og mine kompetencer for funktionelle rum. Den indretning der skabes, er unik for hver enkelt virksomhed. En bevidst valgt indretning med fokus på storytelling, vil kunne formidle og understøtte de kerneværdier, som virksomheden ønsker at…

Read More

Funktionel indretning

Nøgleordene i min arbejdsmetode er: tillid, ansvar og medejerskab. I min arbejdsmetode har jeg fokus på inddragelse af medarbejdernes ønsker og behov i indretningsprocessen. Når medarbejderne får ansvar og tillid ved muligheden for at komme med input, fører det til medarbejderskab – og det betyder at man i fællesskab får skabt en aktiv og levende…

Read More

Arbejdsmetode

Bæredygtighed, funktionalitet og cirkulær økonomi Projektets omfang og budget afklares i spændingsfeltet mellem det der drømmes om, og det der er råd til – og her behøver afstanden ikke at være stor. Med overblik og bevidste prioriteringer vil et budget række længere end ved indretningsmæssige ad hoc løsninger. Der rig mulighed for at indarbejde virksomhedens…

Read More

Vil du forbedre din APV?

Resultatet af en god indretning kan forbedre din APV, og jeg garanterer at jeg kan skabe optimale rammer for et godt flow i virksomhedens arbejdsdag og dermed arbejdsglæde for alle. Alle arbejdspladser med 1 eller flere ansatte skal jævnligt have lavet en APV (ArbejdsPladsVurdering) – en vurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. En arbejdsplads…

Read More

Culinary Institute by Vejle Erhverv

Udfordring: Gastronom Per Mandrup, ansat ved Vejle Erhverv, havde brug for et lokale, hvor hans vision om højnelse af glæde og kvalitet omkring måltidet var i fokus. Et sted, som kunne servicere og inspirere alle, der arbejder professionelt med mad i Vejle Kommune, og et sted, hvor gastronomiens frontfigurer kunne komme forbi. Der skulle kunne afholdes…

Read More

Vingsted Hotel og Konferencecenter

Udfordring: Hotellets reception og loungeområde var ikke længere tidssvarende. Publikum blev mødt af et  afvisende design med en indretning, der ikke tog højde for de funktioner der er samlet i en receptions opgaver.

Read More

Spinderihallerne, Vejle

Udfordring: Da Vejle Kommunes Center for Kunst og Erhverv i 2009 – Spinderihallerne – flyttede ind i den 13.000 m2 store bygning var der brug for at tænke kreativt, så kernefortællingen om Spinderihallerne kunne aflæses fra det øjeblik, man trådte ind ad døren: At der her er et sted, hvor alt kan ske, hvis man…

Read More

Study Support Center, Vejle

Udfordring: Med ønsket om en fælles adresse for ungdomsvejledningen i Vejle Kommune skulle der skabes et sted, hvor de unge havde lyst til at komme. Og hvor medarbejderne havde lyst til at være. Løsningen: Det manuskript der voksede frem i processen, fik en kerne med fokus på at “de unge skal inviteres indenfor af venlige…

Read More

Messestand for HOWE til Orgatec / Köln

Udfordring: Med en placering midt i rummet var der behov for at skabe plads til gode udstillingsområder for firmaets møbeldesigns, og samtidig give mulighed for et nødvendigt “maskinrum” for standens personale.

Read More

Posts navigation